Başkanın Mesajı

Ekonominin, üretim standartlarının ve uluslararası ticaretin çok hızlı geliştiği, birkaç tuş basımı ile neredeyse tüm pazarlara ulaşılabilen dünyamızda bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin iş hayatında rol oynayan aktörler olması zaman içerisinde imkansız hale gelmektedir. Boyutuna bakılmaksızın tüm işletmelerin varlıklarını sürdürebilmek ve büyüyebilmek için iş geliştirme destekleri almaları da artık kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa Birliği’nden aldığı destek ve finansal yükümlülükleriyle birlikte projeyi yürütmek kararlılığında olan Ticaret ve Sanayi Odaları ile İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) projesini başlatmıştır. Bölgesel gelişime her zaman önem veren, üyelerine her konuda küresel değişime uygun ve faydalı hizmetler vermeyi hedefleyen Odamız da bu proje içerisinde yer almış, bu kapsamda Afyonkarahisar ABİGEM’in kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Afyonkarahisar ABİGEM, örnek bir bölgesel işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamış, bu bağlamda, TOBB, Antalya, Burdur, Isparta, Kütahya ve bu illerin başlıca ilçelerinin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, ilimiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği de Odamızın ana yürütücüsü olduğu bu çalışmada ortağımız olmuşlardır.

Afyonkarahisar ABİGEM’in konularında uzman, iş hayatını bilen ve yenilikleri takip eden yerel, ulusal ve uluslararası danışmanlarının başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerin büyüme ve gelişmelerine önemli katkıları olacağına, tüm çalışmalarının bölgesel kalkınma için büyük bir sinerji oluşturacağına içtenlikle inanıyorum.


Hüsnü SERTESER
Yönetim Kurulu Başkanı