Danışmanlık

Bakanlıklar, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı destekleri, KOSGEB, TKDK, TÜBİTAK Çerçeve Programları ve Ar-Ge destekleri gibi resmi kurum ve kuruluşların; birlikler, işletmeler, girişimciler, dernekler, odalar ve sivil toplum örgütleri için düzenlediği programlarda hazırlık, fizibilite, raporlama çalışmalarını danışmanlık hizmeti kapsamında vermekteyiz.

İş Yönetimi

* İş fikrinin sorgulanması, iş planı hazırlama
* Nakit Akım Tahmini
* Doğru yasal yapılanmanın seçilmesi
* Şirket Kuruluşu
* Pazar Araştırması

Afyonkarahisar ABİGEM, bünyesindeki İş Geliştirme Uzmanları, bağlı bulunduğu ağlar ve geniş yerli ve yabancı uzman havuzu aracılığı ile tam ihtiyaç duyulduğu gibi ve firmaya özel (tailor made) danışmanlık hizmetlerini, işletme gizliliklerine saygı duyarak sunmaktadır.

 

İŞ GELİŞTİRME PROGRAMI

İş Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

* İş Planı Geliştirme

* Pazar Araştırması

* Proje hazırlama, geliştirme ve yönetimi,

* Markalaşma ve marka yönetimi,

* Yeniden yapılanma ve değişim yönetimi,

* Satış kanalları geliştirme,

* Aile şirketlerinde kurumsallaşma,

* Rekabetçi yönetim teknikleri,

* Birleşmeler ve şirket edinimleri,

* İş/ürün/hizmet sunumu,

* İnsan kaynakları yönetimi,

* Müşteri tatmini ölçümü

* Üretim yönetimi sistemleri,

* Pazara giriş stratejileri.

* Kalite sistemleri ve sistem sertifikasyonu, CE işaretlemesi,

 

* Sektöre yönelik özel stratejiler oluşturma,

Finans Yönetimi

* Muhasebe ve vergi yasaları,

* Yatırım ve finansal ihtiyaç analizleri,

* İş Hukuku

* Maliyet yönetimi ve bütçeleme,

* Sanayide enerji yönetimi,

* Nakit akımı ve yönetimi,

* Yenilenebilir enerji kaynakları,

* Finansal analiz,

* İşletmeler, organize sanayi bölgeleri, belediye ve birlikler için katı atık yönetimi,

* Şirket değerleme.

*İş ve işçi sağlığı, iş güvenliği ve yangın mevzuatı.

 

 

Bilgilendirme;

Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, gerek sektörel, gerek ürün bazında, gerekse pazar hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili mevzuatı bilmek, geleceğini düşünen tüm işletmeler için bir gereklilik haline gelmiştir. Sektör, ürün ya da pazar hakkında yatırım yapmadan ya da yatırımlarını genişletmeden önce araştırma yapan ve bilgi sahibi olan işletmelerin alacağı risk her zaman çok daha düşüktür ve başarı garantisi yüksektir.

Afyonkarahisar ABİGEM, işletmelerin bilgilendirme ihtiyaçlarını karşılamak için işletmeler veya mesleki birlikler adına faaliyet gösterdikleri ya da göstermeyi düşündükleri pazarların bilgilerini, konuları hakkındaki ulusal ve uluslar arası mevzuatı araştırmakta ve işletmeleri yorumsuz ve tarafsız olarak bilgilendirmektedir.

Firmaların bilgiyi almaları kadar kendileri hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunmaları da önemlidir. Bu nedenle, yurt içi ve yurtdışında organize edilen fuarlar ve ticari aktivitelerde işletmelerin tekil halde ya da grup halinde en iyi şekilde kendilerini, hizmetlerini ve ürünlerini tanıtabilmeleri için gerekli tüm araştırma, altyapı çalışmaları ve organizasyonlar da ABİGEM’in verdiği hizmetler kapsamındadır.

Ayrıca üyelik esaslı çalışan ve tüm dünya ticareti ile ilgili bilgiler içeren çeşitli veri tabanı ve ticaret rehberleri sorgulamaları da Afyonkarahisar ABİGEM tarafından işletmeler veya birlikleri adına yapılmaktadır.