Eğitim

Afyonkarahisar ABİGEM, faaliyete başladığı günden itibaren bölgesinde detaylı eğitim ihtiyacı analizleri ve saha araştırmaları yapmış, bu analiz ve araştırmalar doğrultusunda eğitim programlarını oluşturmuştur. Planlanan ve düzenlenen tüm eğitimler hem danışmanlık hizmetleri ile eşgüdüm halindedir, hem de doğrudan işletme personelini geliştirerek işletmelerin sistemli gelişimlerini hedef almaktadır.

Bölgenin önceliklerine göre programlanmış olan; pazarlama, yöneticilik, insan kaynakları, finans, iş geliştirme, dış ticaret, ihracat ve girişimcilik alanlarındaki eğitimler, katılımcıların çalışmakta oldukları işletmelerde gelişime yönelik değişimi uyandırmakta ve kısa dönemde fayda sağlamaya başlamaktadır. 

Ayrıca, işletme ve kurumlara istenen konuda sadece kendi çalışanlarına özel eğitim ihtiyaç analizleri ve dışarıdan katılıma kapalı eğitimler de Afyonkarahisar ABİGEM tarafından düzenlenebilmektedir.

Tüm eğitimlerde, eğitmenlerin eğitim verecekleri alanla ilgili Avrupa Birliği yeterliliğine ve uygun akademik altyapıya haiz, konularına hakim ve özel sektör deneyimleri doğrultusunda en üstün vasıflara sahip bulunmalarına özen gösterilmektedir.

Her zaman teknolojik ekipmanlarla düzenlenen tüm eğitimlerde katılımcı sayıları sınırlı tutulmakta ve böylece katılımcıların da etkileşimli bir şekilde konuların içinde yer almalarının, beklentilerini kolayca dile getirebilmelerinin mümkün olacağı bir ortam sağlanması hedeflenmekte ve tüm eğitim notları katılımcılarla paylaşılmaktadır. Afyonkarahisar ABİGEM, eğitimler sonunda katılımcılarına eğitim aldıklarını yazılı olarak gösteren katılım belgelerini de vermektedir. Planlı olarak düzenlenen eğitimler başlıca şunlardır;

PAZARLAMA FİNANSMAN
* Aktif Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti, * Finansçı Olmayanlar için Finans,
* Pazarlama Yönetimi ve Pazar Araştırması, * KOBİ'lere Yönelik Fon ve Hibeler,
* Marka Yönetimi * Bütçelendirme
* Ürün Geliştirme * Uluslararası Muhasebe
* Ürün ve Ambalaj Tasarımı * Stratejik Ürün Maliyetlendirme,
* İleri Satış Teknikleri, Garantili Satış ve Sözleşme Teknikleri * Nakit Akış Yönetimi
* Rekabet Hukuku KİŞİSEL GELİŞİM
İŞ GELİŞTİRME * Temel Yöneticilik ve Etkili Liderlik Becerileri,
* Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, * Performans Yönetimi
* Proje Yönetimi * Stres Yönetimi ve İş Hayatı
* Üretim ve Stok Planlama * Etkin Takım Çalışması
* Süreç Yönetimi * Temel Bilgisayar Becerileri
* Stratejik Planlama, * Sunuş Teknikleri
* ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 Eğitimleri * İş Yaşamında İletişim Becerileri
DIŞ TİCARET VE İHRACAT * Motivasyon Yönetimi
* Adım Adım İhracata Hazırlık, * Zaman Yönetimi
* Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, * Kişisel Eğitim İhtiyaç Analizi
* Uluslararası Pazarlama ve Dağıtım GİRİŞİMCİLİK
* Uluslararası Yazışmalar ve Sözleşmeler * Genel Hatlarıyla Girişimcilik
* Akreditif UCP 600 * İş Planı Hazırlama