Hedef ve İlkeler

Afyonkarahisar ABİGEM’in temel kuruluş amacı, bölgesindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başta olmak üzere tüm Türkiye’deki KOBİ'lerin rekabet seviyelerinin ve uluslararası piyasalarda aktivitelerinin arttırılması olarak tanımlanmıştır. Bu amaç çevresinde Afyonkarahisar ABİGEM, asıl olarak KOBİ’leri desteklemeye yönelik bir kurum olmakla birlikte, yasal statü, sektör ve büyüklük ayrımı yapmadan tüm kurumlara ve işletmelere de hizmet vermektedir.

Hedefimiz:

Bölgedeki KOBİ'leri, yüksek standartlarda;

•Danışmanlık 
•Eğitim ve 
•Bilgilendirme

hizmetleriyle destekleyerek tüm potansiyellerini kullanır hale gelmelerini sağlamaktır.


İlkemiz:

Bölgedeki KOBİ'lerin bir dizi iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas noktası olmaktır.