2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı Programları İlan Edildi

Zafer Kalkınma Ajansı 30.03.2016 tarihi itibarıyla 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı Programları ilan edildi.Zafer Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı Açılış Toplantısı, 30 Mart 2016 tarihinde Ajans’ın yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

 

1. Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı (YKMDP)

Özel sektöre yönelik hazırlanan YKMDP kapsamında TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmakta olup 15 Milyon TL hibe dağıtılacaktır.

2. Sürdürülebilir Çevre Altyapı Mali Destek Programı (SÜÇEP)

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik hazırlananSÜÇEP kapsamında ise TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir çevre için modern ve yenilikçi altyapıların tesis edilmesi suretiyle Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmakta olup 10 Milyon TL hibe dağıtılacaktır.

Bölgemizin kalkınması açısından büyük önem arz eden Programlar kapsamında detaylı bilgi sahibi olabilmek ve bu programlardan faydalanabilmek için Afyonkarahisar ABİGEM'den hizmet alabilirsiniz.