OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA AİT İLAN

AFYOKARAHİSAR AVRUPA BİRLİĞİ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (ABİGEM) ANONİM ŞİRKETİ’NİN 2017-2018 YILLARI’NA AİT 13.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA AİT İLAN METNİ

Ortağı bulunduğunuz, Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi’nin 2017-2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 13.03.2019 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’da Dörtyol Mah. Turgut Özal Caddesi No:69 Kat:2 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Şirket Merkezimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.03.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Genel kurul toplantısına mutlaka katılmanızı veya ekte gönderilen “Hususi Vekaletname” ile yetkili bir vekiliniz marifetiyle temsil edilmenizi rica ederiz.

 

GÜNDEM

1-        Açılış ve Yoklama, 

2-        Divan Heyetinin seçimi, 

3-        Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi, 

4-        2017-2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 

5-        2017-2018 Yılı Bilançonun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 

6-        2017-2018 Yılı Kar Zarar Cetvelinin okunması, müzakeresi ve Tasdiki, 

7-        Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 

8-        Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 Yıllığına Seçimi, 

9-        Dilek ve Temenniler,

10-    Kapanış.

 

Not: Tüzel Kişiliğe Sahip Ortakların, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri ve Oy kullanabilmeleri için, Temsile Yetkili oldukları kurumun Yönetim Kurulu ya da Ortaklar Kurulu tarafından verilmiş, Temsile Yetkili olduklarına dair imzalı ve Kaşeli Yazıyı Genel Kurul Toplantısı’na getirmeleri gerekmektedir. (Hisse Miktarı Yazılacaktır.)

Şirketimize ait Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu, Dörtyol Mah. Turgut Özal Caddesi, No:69, Kat:2 Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan şirket merkezimizde, tüm ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulmaktadır.

  

SAYGILARIMIZLA

AFYONKARAHİSAR ABİGEM AŞ.

YÖNETİM KURULU

  

YÖNETİM KURULU BŞK.                      YÖNETİM KURULU BŞK.YARD.

 HÜSNÜ SERTESER                                    MEHMET MÜHSÜRLER

 

Hususi Vekaletnameyi İndirmek için Tıklayınız