Bilgilendirme

Günümüzde bilgiye ulaşmak neredeyse bilginin kendisi kadar değerli hale gelmiş durumda. Küreselleşen dünyada başarılı ticaretin bir kuralının da araştırmaktan geçtiğinin farkında olan Afyonkarahisar ABİGEM, işletmeler, meslek birlikleri veya meslek örgütleri için onlar adına yaptığı her türlü araştırma ve bilgilendirme çalışmaları ile de işletmelerin başarı çıtalarını yükseltmeleri için çalışıyor.

Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, gerek sektörel, gerek ürün bazında, gerekse pazar hakkında bilgi sahibi olmak, ilgili mevzuatı bilmek, geleceğini düşünen tüm işletmeler için bir gereklilik haline gelmiştir. Sektör, ürün ya da pazar hakkında yatırım yapmadan ya da yatırımlarını genişletmeden önce araştırma yapan ve bilgi sahibi olan işletmelerin alacağı risk her zaman çok daha düşüktür ve başarı garantisi yüksektir.
Afyonkarahisar ABİGEM, işletmelerin bilgilendirme ihtiyaçlarını karşılamak için işletmeler veya mesleki birlikler adına faaliyet gösterdikleri ya da göstermeyi düşündükleri pazarların bilgilerini, konuları hakkındaki ulusal ve uluslar arası mevzuatı araştırmakta ve işletmeleri yorumsuz ve tarafsız olarak bilgilendirmektedir.
Firmaların bilgiyi almaları kadar kendileri hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunmaları da önemlidir. Bu nedenle, yurt içi ve yurtdışında organize edilen fuarlar ve ticari aktivitelerde işletmelerin tekil halde ya da grup halinde en iyi şekilde kendilerini, hizmetlerini ve ürünlerini tanıtabilmeleri için gerekli tüm araştırma, altyapı çalışmaları ve organizasyonlar da ABİGEM’in verdiği hizmetler kapsamındadır.